Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề)

Ngày 25/11/2021

         Sáng ngày 25/11, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến biểu quyết các Nghị quyết của UBND thành phố. Chủ trì kỳ họp có bà Võ Thị Bạch Yến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố. Tham dự có bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố - đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố.

Quang cảnh Kỳ họp

         Tại kỳ họp đã xem xét, thảo luận, cho kiến ý đối với Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Thủ Dầu Một; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2021; Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố.

         Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, 33/35/35 đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua 03 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

        Trên cơ sở các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chỉ đạo để triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo theo đúng quy định.

      Hình ảnh tại Kỳ họp

Đồng Thịnh (Đài Truyền Thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết