Họp Hội đồng thẩm định công trình lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một giai đoạn 1996-2020

Ngày 18/05/2022

       Chiều ngày 17/5, đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Thành ủy Thủ Dầu Một về việc thẩm định quá trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo quyển lịch sử đảng bộ Thủ Dầu Một giai đoạn 1996-2020.

Hình ảnh tại buổi họp

       Theo đó, nội dung lịch sử đảng bộ Thủ Dầu Một (1996-2020) được sưu tầm, biên soạn trên cơ sở các văn kiện Đại hội Đảng bộ và báo cáo hàng năm của Đảng bộ Thủ Dầu Một giai đoạn 1996-2020; tư liệu từ các nhân chứng là cán bộ lão thành và các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ các nhiệm kỳ từ năm 1996 đến năm 2020. Kết quả, thành phố đã tổ chức 2 cuộc gặp gỡ trực tiếp, 8 cuộc lấy ý kiến các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các nhân chứng lịch sử đã đóng góp cho dự thảo với trên 400 lượt ý kiến tâm huyết. Nhìn chung, quyển dự thảo được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung phong phú, đầy đủ, với tổng số 244 trang A4.

       Thành viên Hội đồng thẩm định và thành viên phản biện đã có một số ý kiến về dự thảo quyển lịch sử đảng bộ như cần làm rõ các sự kiện lớn, làm nổi bật theo từng giai đoạn; cần nhấn mạnh các dấu ấn để thấy được nổi bật của giai đoạn này so với các giai đoạn trước. Ngoài ra, phần mở đầu nên viết gắn gọn và đi thẳng vào đặc điểm, vấn đề tại địa phương và nên thêm phần khái quát lại lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một trước giai đoạn 1996 để bảm bảo tính xuyên suốt và khoa học; văn phong, cách thể hiện còn mang nặng tính chính trị của các văn kiện đại hội; nên thu gọn hình ảnh minh họa để khắc hoạ được sự thay đổi của giai đoạn này với các giai đoạn trước đó…

      Kết quả, 7/7 thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu cho ý kiến công trình lịch sử Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một đạt yêu cầu nhưng cần chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng.

      Hình ảnh tại buổi họp

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề