Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Ngày 08/08/2022

      Chiều ngày 7/8, Đảng ủy phường Phú Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Tham dự hội nghị có hơn 800 đảng viên đến từ 20 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Hình ảnh tại Hội nghị

      Tại hội nghị, báo cáo viên Thạc sĩ Phan Thanh Bằng – Giảng viên chính, Trưởng khoa đào tạo kiến thức chung Trường Đại học Thủ Dầu Một phổ biến, giới thiệu một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta.

      Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước; sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn xã hội.

       Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề