Khai giảng lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng – Đợt 02/2022

Ngày 11/09/2022

        Sáng ngày 9/9, Thành ủy Thủ Dầu Một tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng đợt 02/2022 cho các Chi, Đảng bộ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Dự khai giảng có đồng chí Lê Thanh Long - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

        Trên 200 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được triển khai các nội dung như Khai lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội…

       Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cung cấp kiến thức cho học viên; bồi dưỡng nhận thức về Đảng góp phần xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp học viên có nhận thức đúng đắn, niềm tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Qua đó, học viên phấn đấu, rèn luyện để cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, cho thành phố Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, giàu đẹp hiện đại; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

        Hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

Đồng Thịnh (Đài Truyền thành phố TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề