TP. Thủ Dầu Một- tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị

Ngày 15/09/2022

       Với mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh; phát triển toàn diện, bền vững, theo cơ cấu kinh tế “Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp đô thị”, thành phố Thủ Dầu Một đã quy hoạch và tập trung ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Hình ảnh phát triển đô thị của TP.TDM

         Thành phố Thủ Dầu Một hiện đang huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I, phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị hiện hữu với phát triển đô thị mới.

        Trong năm 2022, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tập trung triển khai các chương trình đầu tư phát triển đô thị, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên tinh thần chủ động linh hoạt... Được biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn lực, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm, những công trình kết nối nhằm tạo giá trị mới cho các khu vực định hướng phát triển đô thị.

         Theo đó, Thành phố kêu gọi, thu hút đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhằm xây dựng và phát triển đô thị khu vực phía Tây - Tây Bắc và khu vực ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Đối với những khu vực định hướng xây dựng và phát triển đô thị, trung tâm thương mại - dịch vụ dọc trục đại lộ Bình Dương, Thành phố chủ động quy hoạch, thu hút đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn vốn ngoài ngân sách là chủ yếu. Thành phố sẽ xây dựng, thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, xây dựng công viên, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước phát triển “Đô thị xanh - thông minh” như wifi công cộng, hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng…

       Trước những nhu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố, với vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh Bình Dương, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh; Vì vậy, thành phố luôn phát huy ý thức trách nhiệm, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố, xây dựng con người đất Thủ - Bình Dương giàu tính nhân văn, ứng xử văn minh, lịch sự, đồng thời, thực hiện mục tiêu huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, nâng cao chất lượng môi trường sống, cảnh quan đô thị cho thành phố, nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại I để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng nên một thành phố văn minh, giàu đẹp, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh Bình Dương.

        Những thành quả ban đầu đạt được trong việc huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng một thành phố thông minh, thành phố xanh là động lực để chính quyền, Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục nỗ lực hoàn thành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện để giải quyết các vấn đề của quá trình đô thị hóa, gắn việc xây dựng thành phố thông minh với quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số cùng với việc xây dựng một thành phố xanh, đáp ứng hài hòa phát triển bền vững.

         Hình ảnh phát triển đô thị của TP.TDM

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề