BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LẠC THÀNH

Ngày 18/10/2022
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Xưởng sản xuất, gia công màng, túi PE, công suất 1.800 tấn nguyên liệu/năm, băng keo các loại, công suất 240 tấn nguyên liệu/năm".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Xưởng sản xuất, gia công màng, túi PE, công suất 1.800 tấn nguyên liệu/năm, băng keo các loại, công suất 240 tấn nguyên liệu/năm" của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Lạc Thành, cụ thể:

Tên dự án: Xưởng sản xuất, gia công màng, túi PE, công suất 1.800 tấn nguyên liệu/năm, băng keo các loại, công suất 240 tấn nguyên liệu/năm

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Lạc Thành.

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 496, tờ bản đồ số 28, khu tái sản xuất, khu phố 4, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Thửa đất số 496, tờ bản đồ số 28, khu tái sản xuất, khu phố 4, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề