Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh

Ngày 24/02/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

        Sáng ngày 24/02, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hình ảnh tại Hội nghị

        Công tác giáo dục quốc phòng an ninh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương; triển khai đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh từ thành phố đến cơ sở. Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Hội đồng tổ chức bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến, kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Với kết quả, thành phố đã tổ chức 31 lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với tổng quân số gần 3.000 đồng chí, 01 lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc, nhà tu hành trên địa bàn thành phố số lượng 150 người, 10 trường trung học phổ thông tổ chức giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh phân phối chương trình quy định với tổng số 10.291 học sinh tham gia.

        Trong năm 2023, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh và công tác giáo dục quốc phòng an ninh tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đối tượng trên địa bàn; trong đó chú trọng mở rộng các đối tượng như chức việc các tôn giáo; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chi hội viên các ban, ngành đoàn thể, các câu lạc bộ, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa tham gia phục vụ tại ngũ, công nhân, chủ khách sạn, nhà trọ, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên. Đồng thời, chỉ đạo thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, đúng quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm túc môn giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên; nâng cao và đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước…

     Dịp này, thành phố Thủ Dầu Một đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

        Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề