Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi đất đai

Ngày 15/03/2023

     Chiều ngày 13/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Sum – Ủy viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Hình ảnh tại Hội nghị

       Dự thảo Đất đai (sửa đổi) lần này gồm 236 điều 16 chương. Tại hội nghị, đã có một số ý kiến như: đề nghị điều chỉnh bổ sung hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hạn mức do Chính phủ quy định; điều chỉnh giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, gia hạn đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; đề nghị chỉ cần đảm bảo cùng 01 loại đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền cấp thì cho phép hợp thửa, thời hạn sử dụng đất thể hiện theo từng loại đất cụ thể; đề nghị nêu rõ mục đích thu hồi đất để có biện pháp đền bù giá phù hợp cho người dân; nên thực hiện bảng giá đất theo lộ trình 5 năm và điều chỉnh bổ sung theo từng năm; cần có hướng dẫn thi hành luật song song khi ban hành luật;

       Thông qua hội nghị, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

      Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề