Phường Phú Mỹ sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 19/05/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

         Sáng ngày 19/5, phường Phú Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Hình ảnh tại Hội nghị

        Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả tích cực như công tác tổ chức xây dựng và học tập chuyên đề nghiêm túc, thiết thực; có đổi mới sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn nhiệm vụ thường xuyên, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và trong 03 năm (2021-2022-2023) đã thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; gắn với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII, XIII đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ.

        Đảng bộ phường đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ban ngành, đoàn thể phường, các chi bộ trực thuộc phát huy được vai trò chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc; các mô hình đăng ký làm theo Bác ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả. Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05, phường Phú Mỹ đã xây dựng thành công nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nổi bật trên các lĩnh vực như Nuôi heo nhựa, Ươm mầm thêm xanh, Tủ sách Bác Hồ, Tủ sách tư liệu về Bác, San sẻ yêu thương, Mô hình Trang trí “Ảnh Bác lớp em”, Bếp ăn không đồng, gian hàng không đồng, Mô hình giới thiệu đường link, mã QR tải biễu mẫu giải quyết thủ tục hành chính tại phường, Mô hình “Thu gom phế liệu” gây quỹ cho TNCN khó khăn, Mô hình “Trọng dân, gần dân, gương sáng người cán bộ, đảng viên”, mô hình “Phụ nữ sống đẹp, sống nhân ái”, Mô hình nhạc lễ của người Cao tuổi, Công viên sách…

        Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, để tiếp tục lan tỏa sâu rộng những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập, làm theo Bác với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian tới, đảng bộ phường Phú Mỹ tiếp tục vận động đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác học tập theo Bác, đồng thời, sẽ luôn tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các mô hình điển hình phát huy vai trò hiệu quả; đồng thời, quan tâm nuôi dưỡng, nhân rộng mô hình mới gắn với phát hiện, tôn vinh những nhân tố mới để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân biết đến, học tập và làm theo Bác, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

       Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề