HĐND thành phố TDM giám sát công tác CCHC tại UBND thành phố

Ngày 25/05/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

        Chiều ngày 24/5, ông Nguyễn Văn Sum- UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đã chủ trì đoàn giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 giám sát tại UBND thành phố. Tiếp đoàn có ông Trần Sĩ Nam- UVTV thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Hình ảnh tại Hội nghị

        Công tác CCHC thành phố được Thành ủy chỉ đạo sâu sát, UBND thành phố luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ công tác CCHC, sự nỗ lực tích cực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố. 100% nhiệm vụ kế hoạch CCHC đề ra trong năm được thực hiện đạt kết quả tốt, đã tác động tích cực đến quyết tân của UBND thành phố trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của UBND thành phố và các phường. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, mở rộng nâng cao hiệu quả thông qua việc ứng dụng Công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích, nâng số hồ sơ phát sinh so với năm 2020; tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan thủ tục hành chính; trách nhiệm tham mưu giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn và UBND phường được nâng cao. Việc hiện đại hóa nền hành chính được tập trung thực hiện, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước, tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Với kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ tăng dần theo từng năm, cụ thể, trong năm 2021, đã giải quyết 25.925/25.969 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,83%; trong năm 2022 đã giải quyết 45.817/45.820 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,99%; trong quý 1/2023 đã giải quyết đúng hạn 7.834/7.834 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

          Các thành viên đoàn giám sát đã có một số ý kiến liên quan như đề nghị bổ sung đánh giá những thuận lợi, khó khăn liên quan đến hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức phụ trách công tác CCHC, hiện vẫn còn một số hồ sơ, thủ tục chưa đưa vào quy trình, tiếp nhận và trả lời trên cổng dịch vụ công, nên giám sát chặt chẽ nội dung đối với việc trả lại hồ sơ cho người dân; một số vấn đề về việc số hóa trong chứng thực sao y bản chính; đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng được thực hiện theo lộ trình và nội dung cụ thể đáp ứng công tác CCHC, việc vận hành, chế độ chính sách cho thành viên của tổ chuyển đổi số cộng đồng, những biện pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ; việc chuẩn bị cho lộ trình tiến tới thực hiện không tiếp nhận hồ sơ giấy theo quy định của tỉnh…

        Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề