Thành ủy Thủ Dầu Một họp các Đoàn dự và chỉ đạo kiểm điểm năm 2023

Ngày 27/11/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

          Sáng ngày 27/11, đồng chí Nguyễn Văn Đông- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy- đã chủ trì hội nghị họp các Đoàn công tác được phân công dự và chỉ đạo kiểm điểm các cơ quan, đơn vị, chi đảng bộ cơ sở.

Hình ảnh tại Hội nghị

        Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đông đã chỉ đạo các đoàn dự và chỉ đạo kiểm điểm phải thực hiện nội dung, phương pháp, quy trình, tiêu chí, đánh giá, xếp loại, biểu dương, khen thưởng đảm bảo theo Quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian, đồng thời, tập trung kiểm điểm sâu về các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ được giao phát sinh trong năm; các chỉ tiêu không đạt; nguyên nhân không đạt; trách nhiệm tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân…

      Được biết, Thành ủy Thủ Dầu Một đã thành lập 11 đoàn công tác, thành viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị để dự kiểm điểm tại tất cả các cơ quan, đơn vị, chi đảng bộ cơ sở.
      Qua đó, căn cứ kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cá nhân để có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, làm căn cứ để thực hiện công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

        Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề