Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Chi nhánh Bình Dương - Công ty TNHH Nha khoa Kim

Ngày 21/02/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở "Địa điểm kinh doanh Nha khoa Phú Lợi - Công ty TNHH Nha khoa Kim (Quy mô 13 ghế nha; 01 ghế Implant; 33 lượt khách/ngày)"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở "Địa điểm kinh doanh Nha khoa Phú Lợi - Công ty TNHH Nha khoa Kim (Quy mô 13 ghế nha; 01 ghế Implant; 33 lượt khách/ngày)" của Chi nhánh Bình Dương - Công ty TNHH Nha khoa Kim, cụ thể:

Tên cơ sở: Địa điểm kinh doanh Nha khoa Phú Lợi - Công ty TNHH Nha khoa Kim (Quy mô 13 ghế nha; 01 ghế Implant; 33 lượt khách/ngày)

Chủ đầu tư: Chi nhánh Bình Dương - Công ty TNHH Nha khoa Kim

Địa chỉ trụ sở: Số 191 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Số 191 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề