HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÂN LOẠI CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN CHO ĐÔI NGŨ TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CẤP PHƯỜNG

Ngày 15/05/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

     Nhằm đảm bảo nội dung, thông tin, kiến thức cho đội ngũ tham gia hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cấp phường trong việc hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với các chủ nguồn thải để đảm bảo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt đồng bộ kể từ ngày 01/1/2025 theo Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Thủ Dầu Một. Từ ngày 13/5/2024 đến hết ngày 21/5/2024 (đợt 1), phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND phường tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

    Hình ảnh người dân tham gia hội nghị tuyên truyền tại phường Hiệp An

     Từ những buổi đầu tại UBND phường Tân An, phường Hiệp An của hội nghị tập huấn tuyên truyền với sự tham gia của hơn 103 người là đại diện Đảng ủy – UBND phường, đại diện UBMTTQVN phường và các Tổ chức Đoàn thể phường, Ban điều hành khu phố và thành viên Tổ tự quản bảo vệ môi trường là lực lượng nồng cốt tham gia hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Phòng Tài nguyên đã hướng dẫn cho các lực lượng tham gia buổi tập huấn hiểu rõ về lợi ích của vệc phân loại chất thải, các quy định pháp luật về phân loại chất thải tại nguồn, kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

          Hình ảnh người tham gia ý kiến đối với nội dung liên quan đến kỹ thuật

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

     Đồng thời, qua buổi tập huấn ban tổ chức cũng đã giải đáp các thắc mắc, các vấn đề cho đội ngũ tuyên truyền cấp phường đang quan tâm như: tại sao phải phân loại chất thải, kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như thế nào,... Từ đó, các các đội ngũ tuyên truyền biết rõ được lợi ích của việc phân loại chất thải tại nguồn, quy định pháp luật về phân loại chất thải, kỹ thuật phân loại chất thải, các biện pháp chế tài,.. Qua đó, UBND phường, các đoàn thể phường, Ban điều hành khu phố, tổ vận động tuyên truyền hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với các chủ nguồn thải trên địa bàn phường.

      Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hơp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền đối với các địa phương còn lại trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề