HĐND thành phố Thủ Dầu Một giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn

Ngày 04/06/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

        Sáng ngày 4/6, Đoàn giám sát HĐND thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn phường Tân An. Chủ trì đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Sum – UVTV Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Tiếp đoàn giám sát có ông Phạm Thành Lê – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường.

Hình ảnh tại buổi giám sát
 

       Hàng năm UBND phường đã phối hợp BHXH tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác BHXH trên địa bàn, thường xuyên cung cấp thông tin đến nhân dân các vấn đề liên quan về BHYT, BHXH tự nguyện để nhân dân nắm; các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, các phòng ban, ngành thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT theo chức năng quản lý nhà nước theo địa bàn, lĩnh vực, phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn vận động, tuyên truyền tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, phường đã tăng cường tuyên truyền đến người dân hiểu rõ khi tham gia BHYT, BHXH, BHTN là một chính sách xã hội tổ chức thực hiện,  nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro khi mắc bệnh và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân. Cán bộ công chức vận động gia đình cùng tham gia, nhà nhà khu phố cùng nhau tham gia BHYT trên địa bàn. Theo đó, tháng 01/2023 đến tháng 04/2024 trên địa bàn phường có 8.020 đối tượng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có 325 đối tượng, BHTN có 7,790 đối tượng, đối tượng hộ gia đình có 2.820 đối tượng đạt 95,13 %. Song song đó, phường đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hành chính liên quan, trong việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về BHXH, BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.
       Tại buổi giám sát, Đoàn đã có một số ý kiến như khó khăn trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; việc triển khai thực hiện việc chi trả bảo hiểm cho các đối tượng bệnh hiểm nghèo; chất lượng khám bảo hiểm y tế trên địa bàn; trao đổi các giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về bảo hiểm trên địa bàn; việc hỗ trợ bảo hiểm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác hỗ trợ bảo hiểm cho người cao tuổi;  số lượng người đến khám tại trạm y tế phường; việc khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em; trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh tại trạm y tế; giải pháp hỗ trợ các đối tượng khi tham gia bảo hiểm; công tác phối hợp của địa phương với Bưu điện trong việc quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn;…
        Trước đó, Đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế phường Tân An.
 

        Hình ảnh tại buổi giám sát


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề