Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024 (Vòng 2)

Ngày 09/07/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Chia sẻ

Tin cùng chủ đề