1. Liên kết trang thông tin điện tử cải cách hành chính

2. Liên kết Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số Quốc gia

 

3. Liên kết trang thông tin chuyên mục Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương

 

Tin liên quan

Tỉnh Bình Dương họp trực tuyến giao ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06, thành phố thông minh

Tỉnh Bình Dương họp trực tuyến giao ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06, thành phố thông minh


Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023

Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023


Thành phố Thủ Dầu Một đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số

Thành phố Thủ Dầu Một đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số


Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyển đổi số năm 2023

Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyển đổi số năm 2023


Hội thi “Đẩy mạnh cải cách hành chính – gắn với chuyển đổi số” phường Chánh Mỹ năm 2023

Hội thi “Đẩy mạnh cải cách hành chính – gắn với chuyển đổi số” phường Chánh Mỹ năm 2023


Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số

Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số


Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính- Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính- Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính


Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số

Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số