Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

331/BC-UBND

25/09/2020
Nguyễn Lộc Hà
Báo cáo
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Báo cáo tình hình KT-XH

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020