Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

559/QÐ-UBND

09/02/2021
Nguyễn Thu Cúc
Quyết định
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Văn bản chỉ đạo Covid

Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa các khu vực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một