Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

1226/QÐ-UBND

01/04/2015
...
Quyết định
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Khác

v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu tái định cư đường vào trung tâm chính trị hành chính tập trung tỉnh Bình Dương phường Hiệp Thành TPTDM