Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

1498/QÐ-UBND

17/04/2015
...
Quyết định
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Khác

V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp - Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương