Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN GÓP Ý DỰ THẢO

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021của thành phố Thủ Dầu Một

08/10/2020
08/11/2020
Công văn
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Quy hoạch sử dụng đất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021của thành phố Thủ Dầu Một

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021của thành phố Thủ Dầu Một