Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

222/TB-UBND

11/04/2024
Nguyễn Thu Cúc
Thông báo
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Công khai ngân sách

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2024