Công khai ngân sách


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
152/TB-UBND 08/04/2022 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I năm 2022 Chi tiết
5868/QÐ-UBND 30/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
1510/TB-UBND 13/12/2021 v/v công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2022 ( dự toán trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
1409/TB-UBND 11/10/2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một 9 tháng đầu năm 2021 Chi tiết
3752/QÐ-UBND 15/09/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
34/NQ-HÐND 03/09/2021 Nghị Quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2020 Chi tiết
356/TB-UBND 19/04/2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi, ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quý I năm 2021 Chi tiết
17/QÐ-UBND 07/01/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
2574/TB-UBND 10/12/2020 về việc công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2021 (Dự toán trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
2615/QÐ-UBND 24/08/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
Tổng số: 26