Công khai ngân sách


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
222/TB-UBND 11/04/2024 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2024 Chi tiết
4741/QÐ-UBND 20/12/2023 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
2586/QÐ-UBND 02/08/2023 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
220/TB-UBND 12/04/2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2023 Chi tiết
5551/QÐ-UBND 26/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
985/TB-UBND 15/12/2022 Công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
571/TB-UBND 18/10/2022 Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một 9 tháng đầu năm 2022 Chi tiết
3892/QÐ-UBND 29/08/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
350/TB-UBND 07/07/2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một 6 tháng đầu năm 2022 Chi tiết
152/TB-UBND 08/04/2022 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I năm 2022 Chi tiết
Tổng số: 35