Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Ka Hong (VIETNAM)

Ngày 15/11/2023

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy Đồng An 2 - Công ty TNHH Ka Hong (VIETNAM)​” .

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở Nhà máy Đồng An 2 - Công ty TNHH Ka Hong (VIETNAM)​ của Công ty TNHH Ka Hong (VIETNAM), cụ thể:

Tên cở sở: Nhà máy Đồng An 2 - Công ty TNHH Ka Hong (VIETNAM)

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Ka Hong (VIETNAM).

Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng số 3, 4, 5, lô C2.10, đường D1, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng số 3, 4, 5, lô C2.10, đường D1, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề