THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

THÔNG ĐIỆP PHÒNG CHỐNG COVID-19

“Chung tay cùng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19!”

 

     

 

Văn bản chỉ đạo Covid


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
5080/UBND-NC 05/10/2021 vv tăng cường công tác ứng trực tại các chốt kiểm soát liên huyện, liên tỉnh Chi tiết
5081/UBND-VX 05/10/2021 vv xây dựng vùng xanh khu nhà trọ Chi tiết
217/KH-UBND 22/09/2021 Kê hoạch triển khai tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp theo mô hình 03 xanh :" nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh " để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Chi tiết
214/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch thực hiện các chốt kiểm tra soát người và phương tiện di chuyển trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một sau ngày 20/9/2021 Chi tiết
2135/UBND-VP 31/08/2021 Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn thành phố kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021 và thực hiện "xanh hóa" trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
3362/QÐ-BCÐ 26/08/2021 v/v thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
3359/QÐ-BCÐ 25/08/2021 v/v thành lập Tổ nắm tình hình và chăm lo đời sống nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
4800/SLÐTBXH-CSLÐ 18/08/2021 V/v Hướng dẫn thực hiện quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ( lần 2) Chi tiết
4795/SLÐTBXH-TBXH 17/08/2021 V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ mai táng phí đối với người chết do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
3985/UBND-VX 15/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện “xanh hóa” địa bàn. Chi tiết
Tổng số: 47