Lịch làm việc tuần (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

Ngày 27/09/2020

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40

của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy

(Từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020)

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

LỊCH LÀM VIỆC NÀY THAY CHO GIẤY MỜI HỌP

 


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết