Chi cục thuế Thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020

Ngày 21/01/2021

        Sáng ngày 21/01, Chi cục thuế Thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế và ủy nhiệm thu năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có ông Trần Sỹ Nam- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Quang cảnh hội nghị

         Năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Công ty, doanh nghiệp; việc làm và thu nhập của người lao động, qua đó, việc thu, nộp thuế trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban thành phố và sự đoàn kết, cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế nên Chi cục Thuế thành phố đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020. Kết quả, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là trên 4.285 tỷ đồng, bằng 110,3% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó, chi cục thuế quản lý thu được trên 2.811 tỷ đồng, tăng 7,62% so với cùng kỳ.

          Được biết, chi cục thuế thành phố đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thủ tục thuế, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc gia hạn thuế theo đúng quy định, đã tiếp nhận trên 14 ngàn hồ sơ bằng hệ thống điện tử “Một cửa liên thông” với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố và Tỉnh trong giãi quyết thủ tục hành cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế luôn được đẩy mạnh, giúp cơ quan thuế, người nộp thuế giảm chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật thuế. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt công các chỉ đạo, điều hành chuyên môn; Công tác tổ chức cán bộ, đạo tào, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thông tin qua đường dây nóng về thu, nộp thuế.

          Trong năm 2021, chi cục thuế đề ra nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành dự toán năm được giao; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; thực hiện phong trào công chức ngành thuế phát động “đoàn kết tốt- kỷ luật nghiêm- thu thuế giỏi”; chủ động rà soát, đánh giá, tham mưu kịp thời các giải pháp để đôn đốc thu các nguồn thu phát sinh, còn tiềm năng; phối hợp với UBND các phường triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

      Đại biểu tham dự

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề