v/v ngưng sắp xếp, bố trí các điểm bán hàng, điểm giữ xe tạm thời phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn TPTDM theo KH 14/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thành phố TDM

Ngày 02/02/2021

Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết