Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội năm 2022

Ngày 31/12/2021

       Chiều ngày 29/12, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn năm 2022. Chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thu Cúc- Phó Bí thư, chủ tịch UBND thành phố.

Hình ảnh tại Hội nghị

       Với mục đích nhằm đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh khi tổ chức các lễ hội trên địa bàn, thành phố sẽ thành lập ban chỉ đạo lễ hội cấp thành phố và cấp phường đối với các lễ hội có tính chất quy mô, dự kiến xây dựng các phương án tổ chức lễ hội tùy theo cấp độ dịch. Theo đó, có 4 phương án tương thích với 4 cấp độ dịch, trong đó, sẽ tổ chức lễ hội bình thường nếu dịch bệnh tại thời điểm ở cấp độ 1; đối với tình hình dịch bệnh ở cấp độ 2 thì sẽ giảm quy mô, hình thức, thời gian tổ chức lễ hội, giảm quy mô tổ chức các hoạt động của phần hội; nếu tình hình dịch ở cấp độ 3 thì sẽ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội và sẽ dừng tổ chức lễ hội nếu tình hình dịch bệnh ở cấp độ 4.

       Thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp triển khai đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội đúng quy định pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ngành du lịch của địa phương. Trong đó, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các hoạt động lễ hội, nhất là Lễ hội rằm thàng giêng, hạn chế, giảm thiếu tác động của dịch bệnh, thực hiện tốt các biện pháp tạm thời thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức lễ hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong đó, ban chỉ đạo lễ hội cấp thành phố và cấp phường thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, đơn vị để chủ động các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, thực hiện đánh giá nguy cơ và cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 theo quy định.

       Hội nghị cũng thảo luận một số nội dung về việc tổ chức Lễ hội Miếu Bà Thiên hậu vào dịp Rằm tháng giêng trên địa bàn thành phố. Theo đó, miếu bà Thiên Hậu sẽ chỉ mở cửa để người dân đến viếng, sẽ không tổ chức rước cộ Bà vào ngày mùng 9 và ngày 15 tháng Giêng, không tổ chức đấu giá thánh đăng, sẽ đóng tháp đốt vàng mã trong suốt tháng Giêng, lắp đặt mã QR, khai báo y tế điện tử, thực hiện đúng nguyên tác 5K, điều tiết số người ra vào chùa với số lượng dự kiến khoảng 60 lượt/lần…

      Hình ảnh tại Hội nghị

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết