BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngày 19/09/2022

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy Công ty TNHH Ecotude"; "Nhà máy sản xuất hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa các loại - Công suất 200.000 sản phẩm/năm"; "Nhà xưởng gia công in các mặt hàng giày, công suất 2.000.000 đôi/năm"; "Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị (bằng vải sợi) dùng cho ngành y tế và y khoa, công suất 2.500.000 sản phẩm/năm".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với các dự án như sau:

1. Nhà máy Công ty TNHH Ecotude.

Chi tiết xem tại đây.

2. Nhà máy sản xuất hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa các loại - Công suất 200.000 sản phẩm/năm.

Chi tiết xem tại đây.

3. Nhà xưởng gia công in các mặt hàng giày, công suất 2.000.000 đôi/năm.

Chi tiết xem tại đây.

4. Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị (bằng vải sợi) dùng cho ngành y tế và y khoa, công suất 2.500.000 sản phẩm/năm.

Chi tiết xem tại đây.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề