TP.TDM- những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị

Ngày 31/01/2023

       Cùng với sự phát triển của đất nước, sự đoàn kết chung sức chung lòng  của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân,  Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng củng cố hệ thống chính trị, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng phát triển đô thị, kinh tế  Thành phố  Thủ Dầu Một  tiếp tục duy trì tốc độ tăng trường  và  chuyển dịch theo cơ cấu: Thương mại-dịch vụ - Công nghiệp và Nông nghiệp, tỉ trọng ngành dịch vụ ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, dân sinh dần được cải thiện, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang và phát triển.

Hình ảnh phát triển đô thị tại TP.TDM

       Một mùa xuân mới đã về, xuân trên quê hương đất Thủ thanh bình. Nhìn lại trong năm qua, tuy nền kinh tế cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh và tình hình bất ổn trên thế giới nhưng  kinh tế của Thành phố  Thủ Dầu Một vẫn giữ mức tăng trưởng khá, đã hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng Thương mại dịch vụ - Công nghiệp và Nông nghiệp đô thị với tỷ trọng  tương ứng của 2 ngành Thương mại dịch vụ- công nghiệp là 99,97% và nông nghiệp đô thị là 0,03%. Đối với  lĩnh vực văn hóa - xã hội,  các đối tượng chính sách và xã hội được quan tâm chăm lo, giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà  nước, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. Chính quyền các cấp tiếp tục rà soát và cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng  yêu cầu  và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, tập trung chỉ đạo và thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Quan tâm xây dựng củng cố hệ thống chính trị, tập trung công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng của mặt trận và các đoàn thể. Thành phố Thủ Dầu Một  có 100% phường đạt chuẩn quốc gia về phổ cập bậc trung học cơ sở và đạt chuẩn quốc gia về y tế; Bằng những biện pháp tích cực và đồng bộ, trong năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn theo tiêu chí của tỉnh giảm còn 0,63%.; Các ngành, đoàn thể, các địa phương  đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động. Điểm nhấn trong thời gian qua của thành phố là tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng công viên, hoa viên tiểu cảnh từ nguồn đất công, đất nghĩa địa được giải tỏa, đã xây dựng gần 120 công viên, hoa viên, tiểu cảnh. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của TP.TDM  được đầu tư phát triển toàn diện, từ trung tâm Thành phố đến các phường khang trang, sạch đẹp. Thành quả về kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định là kết quả tiến trình đổi mới của  một Thành phố năng động, trong đó với sự sáng tạo trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các đơn vị và sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân,  phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh  tế - xã hội  theo các chỉ tiêu  Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một  nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

         Năm 2023, thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đồng thời ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết đại hội đảng của thành phố, Thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục huy động mọi nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch theo đúng hướng,  gắn với đảm bảo an sinh xã hội, cải  thiện đời sống nhân dân;  Tạo bước  đột phá, tập trung cải tạo đô thị  Thủ Dầu Một gắn với mở rộng không gian đô thị từng bước xây dựng Thành phố Thủ Dầu Một trở thành đô thị thông minh, văn minh-giàu đẹp, hiện đại và nghĩa tình.

      Hình ảnh phát triển đô thị tại TP.TDM


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề