BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH SML VIỆT NAM

Ngày 21/03/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất nhãn in, nhãn dán và nhãn bảo mật các loại”.

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất nhãn in, nhãn dán và nhãn bảo mật các loại” của Công ty TNHH SML Việt Nam, cụ thể:

Tên dự án: “Nhà máy sản xuất nhãn in, nhãn dán và nhãn bảo mật các loại”

Chủ dự án: Công ty TNHH SML Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở: số 30, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: số 30, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề