TP Thủ Dầu Một- Tỷ lệ đào tạo, bố trí, quy hoạch nữ cán bộ lãnh đạo quản lý đạt và vượt so với Quy định Trung ương, Tỉnh

Ngày 11/06/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

       Sáng ngày 06/6, Thành ủy Thủ Dầu Một đã có buổi tiếp làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết- Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn- dẫn đầu, đến khảo sát, nghiên cứu nội dung về Công tác cán bộ nữ trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh- Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố.
 

Hình ảnh tại buổi khảo sát
 

     Hiện nay, Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một có 35 Chi, Đảng bộ cơ sở; với 9.767 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hiện nay có 35 đồng chí, trong đó có 09 nữ (tỷ lệ 26%); Ban Thường vụ Thành ủy có 12 đồng chí, trong đó có 02 nữ (tỷ lệ 17%), cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 219 đồng chí, trong đó có 68 nữ (tỷ lệ 31%); Có 13 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó có 02 nữ (tỷ lệ 15%). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thành phố: 229 (trong đó có 102 nữ, tỷ lệ: 44,54%); tổng số viên chức giáo dục toàn thành phố có 2.541 người, trong đó có 2.181 nữ, tỷ lệ 85,83%; tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách là 457 người, trong đó có 228 nữ, tỷ lệ: 49,89%.
     Thành ủy Thủ Dầu Một luôn xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt để phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm sâu sát và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ nữ của toàn Đảng bộ.
      Công tác đào tạo, bố trí, quy hoạch nữ cán bộ lãnh đạo quản lý luôn đạt và vượt tỷ lệ so với quy định của Trung ương và tỉnh. Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch vào cấp ủy các cấp đều đảm bảo và vượt tỷ lệ quy định của Trung ương và Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 25% trở lên); Từ năm 2018 đến nay đã cử 212 cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo về chính trị, 14 cán bộ nữ thuộc Khối Đảng - Đoàn thể tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước. Hiện cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt tỷ lệ 30% trở lên, vượt 15% so với tỷ lệ của Trung ương quy định; Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ thành phố đã quy hoạch Ban chấp hành 15 cán bộ nữ, trong đó có 09 cán bộ nữ đã tham gia Ban chấp hành Thành phố (bố trí đạt 60% so với quy hoạch); quy hoạch Ban Thường vụ Thành ủy 05 cán bộ nữ, trước tháng 4/2024 có 03 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ (bố trí đạt 60% so với quy hoạch).
     Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác bố trí cán bộ nữ lãnh đạo ở thành phố Thủ Dầu Một. Đoàn cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ tham gia cấp ủy của thành phố và các phường; vai trò phòng ban trong việc phối kết hợp triển khai các chính sách của Trung ương, tỉnh về cơ sở đối với chiến lược quốc gia công tác bình đẳng giới; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; đồng thời, đề xuất những giải pháp, chính sách cụ thể để tạo điều kiện tăng cường bố trí, luân chuyển, hỗ trợ cán bộ nữ tham gia cấp ủy thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
      Sau buổi nghiên cứu, khảo sát, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đi thực tế tại phường Phú Cường và phường Phú Lợi. 
 

        Hình ảnh tại buổi khảo sát


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề