Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/02/2021

      Sáng ngày 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì tại điểm cầu thành phố Thủ Dầu Một có bà Võ Thị Bạch Yến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Dầu Một.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

        Tại Hội nghị, đã triển khai Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; chỉ thị 45 của Bộ Chính trị ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1185 ngày 11/01/2021 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc Hội khóa XV; Nghị quyết 1186 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn – tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân trong bầu cử bổ sung; Hướng dẫn số 36 ngày 20/01/2021 của Ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tư 01 của Bộ Nội vụ ngày 11/01/2021 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại hiểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

          Thông qua hội nghị, nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử cho các cán bộ tham gia công tác bầu cử ở các cấp, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

       Hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết