Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Dương khảo sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11

Ngày 18/05/2022

       Sáng ngày 17/5, ông Phạm Trọng Nhân- Tỉnh uỷ viên-Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 trên địa bàn phường Phú Lợi.

Hình ảnh tại buổi khảo sát

       Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 được địa phương triển khai thực hiện đồng bộ từ phường đến khu phố; quá trình thực hiện tạo nên bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, sự quản lý điều hành của nhà nước, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.

       Theo đó, công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh thực hiện dân chủ được triển khai với nhiều hình thức phong phú như họp dân ở các khu phố, họp cán bộ, công chức, họp đoàn viên, hội viên với trên 5.300 người tham dự và trên hệ thống đài truyền thanh phường; việc tổ chức công khai cho nhân dân biết 11 nội dung phải công khai theo quy định tại Điều 5 của pháp lệnh được phường thực hiện kịp thời với nhiều hình thức niêm yết công khai, tuyên truyền trên đài truyền thanh, trang Fanpage “Phú Lợi -Đất thủ quê tôi”, nhóm Zalo “Nhân dân Phú Lợi” các nhóm Zalo của Ban điều hành khu phố, các đoàn thể… nội dung công khai tập trung chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, tình hình của địa phương; những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, theo quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh được thực hiện qua việc thăm hỏi, giúp đỡ nhau tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo… được đẩy mạnh; những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 13 được triển khai thực hiện đúng quy định thông qua việc xây dựng quy ước và hương ước của 9/9 khu phố, việc bầu trưởng khu phố, bầu thanh tra nhân dân, ngày hội nhân dân ở khu phố; trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung dân bàn và quyết định theo quy định tại Điều 17 của Pháp lệnh được thực hiện việc lấy ý kiến trực tiếp về chủ trương, mức đóng góp xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, quy mô, kết cấu các công trình phúc lợi công cộng ở phường và khu phố do nhân dân đóng góp, nhân sự bầu trưởng khu phố, ban thanh tra nhân dân…; đối với nội dung dân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh được phường phối hợp triển khai để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến như kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – văn hội của địa phương, việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân, dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…; việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị, phán ánh của Nhân dân và cử tri liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở đơn vị được phường thực hiện tốt thông qua việc tiếp công dân theo lịch, đối thoại tiếp xúc với người dân, bên cạnh đó mặt trận và các tổ chức đoàn thể phường đã thực hiện tốt vai trò giám sát tại địa phương.

       Tại buổi khảo sát, Đoàn đã trao đổi, lắng nghe ý kiến của cử tri phường về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương như: khó khăn khi vận động người dân tham gia các hoạt động tại khu phố; cần có chính sách hỗ trợ chế độ cho người tham gia tổ bảo vệ dân phố; việc thiếu lực lượng tham gia các hoạt động tại khu phố; điều chỉnh lại một số quy định trong chấm điểm gia đình văn hóa…

      Hình ảnh tại buổi khảo sát

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề