Thành phố TDM tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm 2022

Ngày 10/08/2022

       Sáng ngày 10/8, ông Lý Văn Đẹp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Dương đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố TDM. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố TDM.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra

       Từ năm 2021 đến nay, UBND thành phố đã kịp thời ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh; chương trình, kế hoạch của Thành ủy; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường cụ thể hóa triển khai thực hiện tại đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính; có sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chuyên môn, áp dụng hiệu quả các giải pháp tổ chức triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện theo danh mục UBND tỉnh đã công bố. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính các cơ quan hành chính trực thuộc; cung cấp dịch vụ công theo hướng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của tổ chức, công dân. Trong đó, thành phố đã tập trung công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách các thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; chính quyền số; áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO:2015 và chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy trình ISO. Theo đó, trong năm 2021, thành phố đã tiếp nhận 26.356 hồ sơ và đã giải quyết được 25.969 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99.83%, đối với các phường đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 97.617 hồ sơ; trong 6 tháng đầu năm 2022, đã giải quyết được 17.542 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, đối với các phường đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 76.653 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn; đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, thành phố đã thực hiện hiện triển khai 68 số tài khoản cho tất cả các phòng chuyên môn, UBND 14 phường và cơ các quan khác; Tạo tài khoản cho các cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện tại Trung tâm, phối hợp cùng VNPT, tình nguyện viên hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký…

       Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã có một số ý kiến như kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 và năm 2022; nêu rõ các hình thức tuyên truyền nói để nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; những khó khăn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến 3,4 tại địa phương; kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng, hỗ trợ trong cải cách hành chính; kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; việc chia sẻ tài liệu từ thành phố về tỉnh và các phường trên địa bàn; báo cáo giải pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính…

       Hình ảnh tại buổi kiểm tra

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề