UBND thành phố Thủ Dầu Một triển khai Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

Ngày 30/11/2022

           Sáng ngày 24/11, UBND thành phố Thủ Dầu Một triển khai Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06 trên địa bàn thành phố. Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thu Cúc- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố.

Hình ảnh tại Hội nghị

         Theo đó, thành phố đặt ra mục tiêu đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ cấp CCCD gắn chíp và cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” đảm bảo đạt 100%, tổng số tài khoản định danh điện tử phải kích hoạt đạt 201.979 tài khoản, bảo đảm 100% các phường được bố trí địa điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% đảng viên, cán bộ công chức, viên chức ở thành phố đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia, 100% giáo viên, công chức mở tài khoản chữ ký số trên ứng dụng VNeID để giao dịch trên môi trường điện tử, 100% các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện hoạt động khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT và phải thông báo lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua phần mềm thông báo lưu trú ASM do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội thuộc Bộ Công an phát triển; 100% các cơ sở nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cho thuê lưu trú phải thông báo lưu trú qua một trong ba tiện ích gồm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm thông báo lưu trú ASM và ứng dụng VNeID trên thiết bị di động; đẩy mạnh triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó, 100% dịch vụ công do Bộ công an chủ trì sẽ tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến, không tiếp nhận trực tiếp, 14/25 dịch vụ công do các bộ ngành chủ trì có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 50%, rà soát lập danh sách, xác thực danh sách công dân thuộc đối tượng chính sách để cập nhật, đồng bộ 100% các đối tượng chính sách lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, ứng dụng VNeID để phối hợp với các tổ chức tín dụng cấp tài khoản thanh toán, thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, đồng thời, khắc phục toàn bộ các lỗ hỏng bảo mật, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, chia sẽ, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu.

           Theo đó, thành phố tiến hành triển khai các mô hình về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, mô hình tại các cơ sở khám chữa bệnh về triển khai các nhóm tiện ích tại đề án 06, mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội, mô hình phục vụ cấp chữ ký số, phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục…Đồng thời, thành phố huy động sự vào cuộc của cả thệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND phường, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố, xác định thành công của đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của công tác chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác,bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư theo đúng mục tiêu của Chính phủ yêu cầu trong Đề án.

         Hình ảnh tại Hội nghị

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề