Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức họp thành viên UBND (mở rộng)

Ngày 13/09/2023

        Sáng ngày 12/9, bà Nguyễn Thu Cúc - Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp thành viên UBND thành phố (mở rộng).

Hình ảnh tại Hội nghị

        Cuộc họp đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện chiến dịch “60 ngày” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện gắn với triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 08/4/2023 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Theo đó, thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, bố trí 32 máy thu nhận hồ sơ định danh điện tử cố định tại Công an 14 phường, đồng thời, còn bố trí, hỗ trợ 14 máy thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử tại các phường, địa phương tự trang bị 15 máy, công an tỉnh hỗ trợ 04 máy. Tính đến hết ngày 15/8/2023, toàn thành phố đã thu nhận được 271.193/223.154 hồ sơ, đạt tỷ lệ 121.53%. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 được: 224.402/223.154 tài khoản, đạt tỷ lệ 100.4% vượt chỉ tiêu.
       Trong thời gian tới, thành phố rà soát khẩn trương in danh sách tất cả công dân đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa kích hoạt để triển khai đến các tổ công tác của phường thực hiện việc hướng dẫn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân; tập trung tích hợp giấy phép lái xe vào tài khoản cho người dân hoặc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID (khi tài khoản đã được kích hoạt thành công); 
        Tại cuộc họp thành viên UBND đã nghe báo cáo phân bổ biên chế năm 2023 và bố trí số lượng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2023; nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023-2026; Nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu 5 phường trong khu vực phòng thủ thành phố…

        Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề