Khu phố 8 phường Hiệp Thành tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 13/11/2023

        Sáng ngày 12/11, bà Nguyễn Thu Cúc- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 8 phường Hiệp Thành.

Hình ảnh tại Ngày Hội
 

      Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thu Cúc nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc chiến lược. Sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc trở thành sức mạnh vô địch, là yếu tố quyết định giúp đất nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ vui mừng, trong thời gian qua Khu phố 8 phường Hiệp Thành đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đạt được rất nhiều kết quả phấn khởi, nhân dân khu phố đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và khuyến khích làm giàu chính đáng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, nhất là những gia đình nghèo, khó khăn, có công với cách mạng tại địa phương.
      Năm 2023 cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã có chuyển biến tích cục những tiêu chí trong cuộc vận động được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Ý thức chấp hành chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước quy ước của địa phương được tăng cường đời sống tinh thần vật chất của nhân dân được nâng lên, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, tinh thần tương trợ trong cộng đồng được cũng cố, góp phần tạo nên mối quan hệ tốt đẹp trong khu phố. 
      Khu phố 8 có 10 tổ dân phố, 587 hộ thường trú và 1.800 người tạm trú. Có 4 khu nhà trọ 1135 phòng trọ 04 khách sạn và 10 nhà nghỉ nằm trên cịa bàn khu phố. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của phường Hiệp Thành, khu phố 8 đã có nhiều thay đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tỉnh hình an ninh chính trị được ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cái thiện. Xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Hiện nay trên địa bàn khu phố có 35 cơ sở kinh doanh nhỏ lẽ. Ban điều hành thường xuyên vận động các cơ sở và doanh nghiệp chấp hành nghiệm các nghĩa vụ thuế của Nhà nước và đảm bảo VSMT, ATTP và các quy định của địa phương. Công tác chỉnh trang đô thị cũng thường xuyên được thực hiện, các tổ tự quản bảo vệ môi trưởng thường xuyên ra quân làm vệ sinh, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân dọn dẹp vệ sinh trước nơi ở và các tuyến đường trên địa bàn. Khu phố đã phối hợp cùng các đoàn thể thăm hỏi và tặng quà cho những gia đình chính sách khó khăn, quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo cận nghèo vay vốn giải quyết việc làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.
       Phát huy kết quả đạt được năm 2023, Ban vận động khu phố 8 tập trung thực hiện một số nội dung thi đua, phát động, đưa phong trào xây dựng gia đình văn hóa vào chiều sâu, chất lượng, làm cho các tiêu chỉ công nhận gia đình văn hóa được hộ gia đình tự giác thực hiện trở thành nề nếp hàng ngày của mỗi thành viên trong gia đình. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, coi đây là yếu tố nền tảng để củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xã hội ổn định tiến bộ và phát triển bền vững, khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa năm 2024. Phấn đấu đăng ký đầu năm hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 100%, bình xét cuối năm hộ đạt GĐVH đạt 100%, khu nhà trọ đạt danh hiệu khu nhà trọ văn hóa đạt 100%; vận động các gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt 35% trở lên. Phối hợp với các đoàn thể triển khai cuộc vận động Ngày vì người nghèo đạt và vượt chi tiêu trên giao hàng năm. Tăng cường công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia định chính sách các hoạt động từ thiện xã hội. Thực hiện tốt các tiêu chỉ xây dựng hộ an toàn về ANTT hộ an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, các qui định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự xây dựng thực hiện đúng qui định và đây là tiêu chí bắt buộc đối với GĐVH, khu phố văn hóa.

       Hình ảnh tại Ngày Hội


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề