UBMTTQVN thành phố Thủ Dầu Một tiếp đoàn kiểm tra tỉnh Bình Dương

Ngày 21/11/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

   Chiều ngày 15/11, UBMTTQVN thành phố Thủ Dầu Một đã tiếp đoàn kiểm tra UBMTTQ VN tỉnh Bình Dương. Dự tiếp đoàn có bà Võ Thị Bạch Yến- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ông Huỳnh Văn Thanh- UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra

  Theo đó, đoàn đã kiểm tra toàn diện các Luật công tác theo Chương trình công tác năm 2023 và Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương về nội dung thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2023: Kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024- 2029; Kiểm tra việc tổ chức phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và việc tổ chức vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo" năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.
       Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện tốt nhất để Mặt trận các cấp hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình. Hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng hiệu quả, vị trí, vai trò ngày càng phát huy làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và Mặt trận các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động và phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân gặp khó khăn. Các mô hình, phong trào của MTTQ và các đoàn thể hưởng ứng các cuộc vận động, chương trình của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, xây dựng mô hình thành phố không rác đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. MTTQ thành phố và các phường đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đa dạng hóa các mô hình tập hợp, phát huy và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả; Chú trọng, quan tâm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách thăm hỏi, động viên các tôn giáo, dân tộc. Đồng bào các dân tộc phát huy tốt mối quan hệ “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”; đồng bào các tôn giáo thực hiện sống “tốt đời, đẹp đạo” gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tham gia thực hiện tốt công tác từ thiện - xã hội. Hoạt động phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND - UBND thành phố được thực hiện tốt theo quy chế đề ra, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các thành viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường sự đồng thuận của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

        Hình ảnh tại buổi kiểm tra


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề