Hội nghị phiên chất vấn (lần thứ ba) giữa hai kỳ họp HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20/06/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

 Sáng ngày 20/6, ông Nguyễn Hữu Thạnh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị phiên chất vấn (lần thứ ba) giữa hai kỳ họp HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình ảnh tại phiên chất vấn
 

       Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nội dung các nhóm chất vấn gồm việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước về kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; công tác triển khai các nhiệm vụ phân loại rác thải tại nguồn trong thời gian tới trên địa bàn thành phố; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước về thu gom xử lý rác thải; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến chương trình OCOP; tình hình và kết quả triển khai các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký sản phẩm chứng nhận OCOP.

        Sau khi nghe báo cáo các nội dung chất vấn, các tổ đại biểu đã có một số ý kiến chất vấn như cụ thể hơn việc hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho người dân; giải pháp hiệu quả để thực hiện chế tài đối với các trường hợp vi phạm; công tác xây dựng kế hoạch và triển khai cho người dân để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn; hiệu quả lắp đặt định vị GPS nhằm theo dõi, giám sát lộ trình, tần suất di chuyển của các phương tiện thu gom rác thải trên địa bàn; những khó khăn trong việc triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố; giải pháp trong việ lập dự toán để các đơn vụ thu gom rác thải ở các tuyển hẻm trên địa bàn các phường; giải pháp để tháo gỡ những khó khăn khi triển khai phân loại rác thải tại nguồn từ ngày 1/1/2025; giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký sản phẩm chứng nhận OCOP trên địa bàn, đặc biệt là các làng nghề truyền thống như làng nghề heo đất, nghề guốc, lò chén…; việc bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực sản phẩm OCOP nhằm hướng dẫn cho cơ sở thực hiện đúng quy định; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoặc hướng dẫn doanh nghiệp đảm bảo đảm thủ tục pháp lý để được công nhân sản  phẩm OCOP; biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mang sản phẩm OCOP trên địa bàn đến tay người tiêu dùng; kế hoạch và giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng ổn định cho các sản phẩm đã được công nhận OCOP…

        Thông qua hội nghị chất vấn, nhằm thể hiện sự giám sát trực tiếp và mang tính thường xuyên, liên tục của HĐND; đồng thời, phát huy tính dân chủ trực tiếp của cử tri trong việc bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với cơ quan Nhà nước thông qua người đại diện hợp pháp của mình là đại biểu HĐND thành phố. Qua đó, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

       Hình ảnh tại phiên chất vấn

 


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề