Trung Tâm Chính trị Thủ Dầu Một tổ chức đi thực tế tại các khu di tích

Ngày 09/07/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Sáng ngày 5/7, Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Dầu Một tổ chức đi thực tế tại các khu di tích căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam nay là Di tích Tà Thiết – Bình Phước cho 101 học viên của lớp sơ cấp Lý luận Chính trị khóa 2 năm 2024.

Hình ảnh đi thực tế
 

      Theo đó, các học viên đã Khu Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam; Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh chùa Sóc Lớn; sinh hoạt tập thể… Bên cạnh đó, các học viên còn tham gia các trò chơi dân gian như ngậm ống hút chuyền thun; quay vòi voi đá chai nước; kẹp bóng bằng chân chạy về đích; hứng nước vào chai; cướp cờ…
         Thông qua các hoạt động thực tế nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta, đồng thời, Khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị minh chứng mang tính lịch sử to lớn của dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
 

       Hình ảnh đi thực tế


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề