Khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa III/2024

Ngày 10/07/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Sáng ngày 9/7, Trung tâm chính trị thành phố Thủ Dầu Một phối hợp cùng Ban Tổ chức Thành ủy khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa III/2024. Dự khai giảng có ông Lê Thanh Long – UVTV Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị Thủ Dầu Một.

Hình ảnh khai giản lớp học
 

        Lớp học có 120 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ trên địa bàn thành phố, diễn ra từ ngày 9/7 đến 27/7/2024. Tại lớp sơ cấp các học viên được trang bị các nội dung như Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hoá; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghệ hoá - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát triển dân chủ, xây dựng khối địa đoàn kết toàn dân; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và cây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc…

       Qua đó, nhằm giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; đồng thời vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế chính trị, văn hóa xã hội.
 

       Hình ảnh khai giản lớp học


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề