Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố sơ kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 19/01/2022

       Sáng ngày 18/1, bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hình ảnh tại buổi họp

       Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố luôn bám sát, tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nghị quyết của Hội đồng quản trị thành phố và Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách tỉnh như phân giao kế hoạch tín dụng kịp thời, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng phường, khu phố; chỉ đạo việc bình xét cho vay, giải ngân nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng; thường xuyên rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng; chỉ đạo triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Hiện trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một có 201 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong năm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị thành phố đã trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách 14/14 phường và 72 lượt tổ Tiết kiệm và vay vốn, 350 lượt hộ vay. Trong năm, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Thủ Dầu Một với dự nợ cho vay đạt 45.464 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 100% tổng nguồn nhận ủy thác, với 650 khách hàng còn dư nợ. Bên cạnh đó, hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, tạo thành kênh dẫn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách được nhanh chóng, kịp thời, phát huy tối đa hiệu quả giám sát về đối tượng thụ thưởng, mục đích sử dụng vốn vay của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Kết quả, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 487.675 tỷ đồng, chiếm 96% tổng dư nợ.

       Trong năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tập trung nâng cao năng lực tài chính tín dụng chính sách bằng việc ủy thác bổ sung nguồn vốn cho vay từ ngân sách thành phố theo kế hoạch được giao; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động tín dụng chính sách; rà soát, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; kiện toàn kịp thời, nâng cao trách nhiệm thành viên, chất lượng hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hành chính sách thành phố; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc rà soát nhu cầu, bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng; có giải pháp ngăn ngừa, xử lý thu hồi triệt để vốn vay tín dụng chính sách đối với những hộ di chuyển nơi sinh sống, làm ăn để bảo toàn vốn nhà nước; phối hợp với ngân hàng chính sách tỉnh tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được giao, rà soát, lập hồ sở xử lý rủi ro các trường hợp rủi ro do nguyên nhân khách quan, nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

       Hình ảnh tại buổi họp

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề