BÀI TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2022/NĐ-CP NGÀY 07/07/2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 21/07/2022

Vừa qua ngày 07/07/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022 /NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định gồm 4 chương với 78 Điều, cụ thể:

Nghị định quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường là 02 năm. Đồng thời cũng quy định rõ thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm đang thực hiện, các hành vi vi phạm đã kết thúc.

Đồng thời tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài mức phạt tiền, nghị định cũng quy định các hình thức phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành. Đồng thời còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu; phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Nghị định quy định chi tiết mức phạt đối với hành vi liên quan đến bảo vệ môi trường như:

- Đối với các hành vi không đăng ký môi trường hoặc không có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 14 với mức phạt từ 3.000.000 đồng lên tới 170.000.000 đồng đối với hành vi không có đăng ký môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định.

- Đáng lưu ý đối với vi phạm về quản lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định tại Khoản 1, Điều 26 quy định hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Đối với vi phạm về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại Khoản 2, Điều 26 quy định các hành vi như không có biên bản bàn giao, không có hợp đồng với đơn vị chức năng hoặc không phân loại, không có thiết bị lưu chứa, tự xử lý, tái chế không đúng quy định ... bị phạt với các mức từ 3.000.000 đồng lên đến 50.000.000 đồng.

- Ngoài ra Nghị định còn quy định tại Khoản 1 Điều 41 đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Hình ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Đồng thời, Nghị định cũng quy định mức phạt đối với hành vi xả nước thải, bụi, khí thải chứa các thông số môi trường thông thường hoặc nguy hại vào môi trường tùy theo số lần vượt so với quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành. Theo đó, tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm về xả nước thải, bụi, khí thải lên đến 1.000.000.000 đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ô-dôn và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Đây là điểm mới mà trước đây Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chình phủ chưa quy định.

Hình ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngoài ra nghị định cũng quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra ngành tài nguyên và môi trường, công an nhân dân, kiểm lâm và các ngành chức năng có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…….

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2022. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nội dung chi tiết Nghị định tại đây: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206083&classid=1&typegroupid=4


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề