Thành phố TDM tổ chức Hội nghị tuyên truyền kinh tế tập thể năm 2022

Ngày 18/11/2022
Cỡ chữ: A+ A A-

        Sáng ngày 18/11, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố TDM phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền kinh tế tập thể năm 2022. Tham dự có thường trực Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể thành phố, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể thành phố, các phòng ban thành phố, thành viên Ban chỉ đạo cấp phường, khu phố, các chủ Hiệp tác xã có nhu cầu trên địa bàn.

Hình ảnh tại Hội nghị

           Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai chi tiết Luật Hợp tác xã năm 2012 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và các nội dung khác có liên quan.

         Thông qua hội nghị, nhằm quán triệt Luật hợp tác xã năm 2012  và Chương trình “Về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Kinh tế tập thể gắn với Cuộc vận động Xây dựng “Nếp sống văn hóa – Văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.

         Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề