Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Thành phố không rác”

Ngày 13/04/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

        Nhằm xây dựng thành phố Thủ Dầu Một theo hướng “Văn minh - Sạch - Đẹp”; sáng ngày 13/4, ông Võ Chí Thành- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “ Thành phố không rác” trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.

Hình ảnh tại Hội nghị

         Theo đó, thành phố sẽ xây dựng chỉ tiêu cụ thể theo từng năm, trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thải bỏ rác thải đúng thời gian, địa điểm đúng nơi quy định và thực hiện tốt phong trào “chống rác thải nhựa”; xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác bảo vệ môi trường từ thành phố đến phường, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về công tác môi trường trên địa bàn; xây dựng và ban hành các quy định về thời gian, địa điểm thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt không đúng thời gian, địa điểm theo quy định; thường xuyên tổ chức, duy trì các hoạt động, phong trào về việc khuyến khích lối sống đẹp, sống có ích, xây dựng địa phương, đơn vị theo hướng “văn minh-sạch - đẹp”; phát hiện, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể có cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu của mô hình “Thành phố không rác”.

        Thông qua mô hình, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường.

       Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề