Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị tập huấn

Ngày 27/04/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

     Sáng ngày 26/4, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai tuyên truyền chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp năm 2023.

Hình ảnh tại Hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có trên 50 cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đoàn thể, nông dân, các chủ trang trại, hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn.

Lớp tập huấn đã phố biến một số nội dung chính của các văn bản như Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quyết định số 372/QĐ-KTHT-HTTT ngày 15/12/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, Quyết định số 02/QĐ-KTHT-HTTT ngày 12/01/2023 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn hợp tác xã phát triển thành viên, tăng cường hợp tác liên kết; Nghị Quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp của Trung ương và địa phương; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt “Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2021-2025.

Thông qua đó nhằm kịp thời cung cấp, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể các cấp, giúp cán bộ hội viên nắm vững và triển khai ứng dụng thực hiện vào thực tiễn đời sống.

       Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề