Thành phố Thủ Dầu Một thông qua kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 03/03/2021

       Chiều ngày 26/2, bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một chủ trì thông qua kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030.

Quang cảnh buổi họp

        Với mục tiêu từ năm 2020 đến năm 2025, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của thành phố được đầu tư xây dựng đồng bộ về cơ sở vật chất, mang tầm vóc của một đô thị loại I, hiện đại, văn minh của tỉnh, khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn thành phố và phấn đấu đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố phát triển đạt các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, thể thao và Du dịch. Theo đó, trong giai đoạn 2020 đến 2025 cấp thành phố sẽ tập trung nâng cấp, cải tạo sửa chữa thư viện thành phố; Trung tâm Văn hóa – Thông tin, thể thao cấp thành phố đảm bảo đạt chuẩn theo các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng Nhà truyền thống thành phố; tu bổ, phục hồi 50% cơ sở di tích và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa thuộc thành phố quản lý; xây dựng và đưa vào hoạt động các thiết chế như cải tạo nâng cấp công viên Thủ Dầu Một theo hướng không gian mở, phục vụ các sự kiện văn hóa; xây dựng công viên trung tâm Ngã 6 kết hợp ngầm bãi đậu xe ô tô; phấn đấu xây dựng trên 120 công viên, hoa viên; phối hợp xây dựng khu phức hợp Trung tâm thương mại thế giới và xây dựng Khu tưởng niệm Văn hóa - lịch sử cụ Nguyễn Sinh Sắc; phối hợp xây dựng, cải tạo lại chợ Thủ Dầu Một hiện hữu theo hướng giữ gìn di tích chợ Đồng hồ, thương mại du lịch kết hợp phố đi bộ. Đối với cấp phường, sẽ tập trung đầu tư mới 03 Trung tâm văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng phường tại Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Phú Tân đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cải tạo nâng cấp 05 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng phường hiện có đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp văn phòng khu phố thành nhà văn hóa khu phố; đến năm 2025 đảm bảo các phường có 82 khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn, trong đó dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

         Việc định hướng đến năm 2030 thành phố tập trung tu bổ, phục hồi 50% cơ sở di tích và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa do thành phố quản lý; quy hoạch và đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng phường còn lại gồm Hòa Phú, Tương Bình Hiệp, Phú Hòa, Phú Thọ, Hiệp Thành đạt 100% phường đạt theo quy định; đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp văn phòng khu phố thành nhà văn hóa khu phố đảm bảo 100%....

        Qua đó nhằm đảm bảo xây dựng và hoàn hiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân giữa các phường trên địa bàn thành phố và giữa thành phố với đơn vị huyện, thị, thành phố của tỉnh Bình Dương; Giúp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao, góp phần xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội và tạo sự phát triển cân đối giữa kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn của thành phố; góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, địa phương đến người dân.

       Tại cuộc họp đã thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện quy cách các bảng, biển hiệu quảng cáo trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND TP.TDM phát biểu

      Đại biểu tham dự

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết