Lễ khai mạc môn thể dục dưỡng sinh tại Đại hội thể dục thể thao phường Phú Lợi lần thứ V – năm 2021

Ngày 05/04/2021

      Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; đồng thời, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 4/4, phường Phú Lợi tổ chức lễ khai mạc môn thể dục dưỡng sinh tại đại hội thể dục thể thao phường lần thứ V, năm 2021.

Hình ảnh tại buổi lễ

      Tham dự có 6 đội đến từ các khu phố trên địa bàn phường. Các đội sẽ thi đấu bài quy định bảy động tác 56 nhịp và bài tự chọn gồm thể dục dưỡng sinh tay không hoặc thể dục dưỡng sinh với dụng cụ. Thông qua đó, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “khỏe để tập luyện và giữ nước”; song song đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng dụng của luyện tập thể dục - thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

      Đại biểu tham dự

      Hình ảnh thi đấu của các đội

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết